McKenzie metoda - Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT)

 • Metoda je vhodná pro celý pohybový systém, tj. jak pro problémy bederní, krční páteře, tak i pro klouby horních a dolních končetin.
 • Metoda je založena na principu produkce a eliminace (snížení až odstranění) bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla.
 • Je založena na aktivním přístupu pacienta.

Terapie vychází z výsledků vyšetření opakovaných pohybů. Stanoví se tzv. “směrová preference“ neboli pohyb, který centralizuje nebo odstraňuje bolest a upravuje funkci pohybu.

Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel, atd.

 • Na základě pohybového testu, kineziologického vyšetření a podrobné anamnézy fyzioterapeut stanoví diagnózu a určí, zda-li tato terapie je vhodná pro pacienta či nikoliv. V rámci terapie pacient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát za den a dodržuje pokyny běžných denních aktivit, které jsou mu doporučeny pro usnadnění denních činností, jako např. jak se oblékat, jak si čistit zuby, jak sedět, stát, vstávat, spát, aby se bolestivé příznaky tolik neprovokovaly, atd.
 • Fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik, který je zvolen právě proto, aby ovlivnil pacientovi bolesti, co do snížení až úplného odstranění většiny příznaků.
 • Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení.
 • Aktivní přístup pacienta k terapii urychluje samotné vyléčení. Pacient, který má obtíže 14 dnů a spolupracuje na léčbě, může být během 4 návštěv zcela bez obtíží. S podobným efektem v terapii se setkáváme i u chronických pacientů,  jejichž potíže trvaly měsíce a roky.
 • Je-li terapie vedena zkušeným fyzioterapeutem, je pravděpodobnost zhoršení minimalizována.
 • Metoda je výrazně šetrnější než tvrdá manipulace páteře a kloubů. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším bolestem.
 • Základem správné mechanické diagnostiky je podrobná anamnéza a specifické mechanické vyšetření.
 • Vyšetření je založeno na testování opakovaných pohybů.

www.mckenzie.cz